First Minute zájazd

17.03.2011 00:49

First Minute je termín, ktorý sa používa výhradne v spojení dovolenka First Minute prípadne First Minute zájazdy. Ide v istom slova zmysle o opak tzv Last Minute zájazdov. Slovné spojenie First Minute pochádza z angličtiny a znamená "prvej chvíle". Zaujímavosťou je, že podobne ako v prípade Last Minute sa v anglicky hovoriacich krajinách v súvislosti so zájazdy používa skôr pojem First Moment (teda "prvý moment").
Tento pojem sa používa v súvislosti s včasným nákupom zájazdov, spravidla na začiatku sezóny v čase, keď cestovné kancelárie uverejňujú svoju ponuku. Ak teda hovoríme o First Minute zájazdoch, máme na mysli zájazdy "v prvej chvíli", keď si je možné zakúpiť so špeciálnymi zľavami za skorý nákup a to v rádoch až desiatok percent (spravidla do 20%). Dôvodom pre tieto zľavy spravidla je, že sa cestovné kancelárie snažia maximálne naplniť kapacity už z kraja sezóny, aby mali aspoň nejakú istotu toho, že nebudú musieť platiť veľké storno poplatky, popr. riskovať veľké straty pri nevypredané zazmluvnených kapacít. Ďalším dôvodom je samozrejme marketingové hľadisko - cestovné kancelárie sa môžu vďaka zaujímavým zľavám značne zviditeľniť.
Podobne ako u Last Minute zájazdov ani u First Minute zájazdov neexistuje žiadny špecifický právny výklad, a preto sa na tieto zájazdy vzťahujú úplne rovnaké pravidlá ako na štandardné zájazdy. Pri kúpe First Minute zájazdov má klient úplne rovnaké práva ako klient, ktorý si kupuje zájazd za štandardných podmienok.
Výhody
- nízka cena (zľava v desiatkach percent) 
- obrovský výber (klient vyberá v podstate z najširšej možnej ponuky) 
- možnosť zakúpiť zájazd aj pre väčšie skupiny, prípadne pre cestovateľov so špecifickými požiadavkami (je dostatok voľných miest, nie je teda -spravidla problém uspokojiť náročnejšie požiadavky) 
- často možnosť využiť veľmi nízke zálohy (až len 1000, - Sk na osobu), klienti tak zbytočne neviažu svoje peniaze 
Nevýhody
- začiatok zájazdu je ďaleko - existuje neistota z toho, čo sa do tej doby môže stať 
- ľudia, ktorí nemajú možnosť si takto dopredu určiť termín dovolenky, spravidla First minute zájazdy zakúpiť nemôžu 
- k First Minute zájazdom je spravidla nutné zložiť zálohu (av prípade niektorých cestovných kancelárií dokonca celú sumu), čo v spojení s bodom 1 znamená vydanie sumy ďaleko dopredu pred odletom 

Výhody First Minute zájazdov sú pre veľkú časť ľudí nesporné, a preto význam a obľuba tejto formy zájazdov výrazne rastie. Počas niekoľkých posledných rokov už objem predaja First Minute zájazdov dohnal objem predaja zájazdov Last Minute a očakáva sa, že tento pomer bude v budúcnosti už na strane First Minute. Ostatne už v roku 2008 bol objem predaja zájazdov First Minute a Last Minute v podstate rovnaký.