Last minute

17.03.2011 00:47

Last minute je termín, ktorý sa používa výhradne v spojení dovolenka Last Minute prípadne Last Minute zájazdy. Ide v istom slova zmysle o opak tzv First Minute zájazdov.
Slovné spojenie Last Minute pochádza z angličtiny a znamená "posledné chvíle". Zaujímavosťou je, že v anglicky hovoriacich krajinách sa v súvislosti so zájazdy používa skôr pojem Last Second (čiže "posledná sekunda") prípadne Last Moment (teda "posledný moment / chvíle").
Tento pojem je teda používaný na označenie zájazdov, ktorých začiatok je blízko a na ktoré je vypísaná zľava. Ak teda hovoríme o Last Minute zájazdoch, máme na mysli zájazdy "v poslednej chvíli", čiže tesne pred ich spustením. Spravidla je tak chápaný zájazd, ktorý má počiatok v priebehu dvoch týždňov a ktorého cena je znížená až o desiatky percent pôvodnej ceny. Dôvodom pre takéto razantné zníženie ceny je väčšinou skutočnosť, že sa počas roka cestovnej kancelárii nepodarilo vypredať voľné kapacity a tá sa tak napr snažia minimalizovať straty vypredaním zájazdu aspoň za nákupnú cenu.
Postupom času však došlo k degenerácii významu tohto slovného spojenia a jeho marketingového zneužitia, keď väčšina zliav z ceny zájazdu je označená ako Last Minute, hoci to so zľavou na poslednú chvíľu nemá nič spoločného. Nezriedka sa stáva, že je ako Last Minute označený zájazd, ktorý začína za niekoľko mesiacov.
Dôležité je si uvedomiť, že Last Minute nemá žiaden špecifický právny výklad, a preto sa na tieto zájazdy vzťahujú úplne rovnaké pravidlá ako na štandardné zájazdy. Je preto neprípustné, aby cestovná kancelária klientovi odmietala oznámiť napríklad meno hotela s tým, že sa ho dozvie až na mieste, práve z dôvodu, že si kupuje zájazd Last Minute. Pri kúpe Last Minute zájazdov má klient úplne rovnaké práva ako klient, ktorý si kupuje štandardný zájazd.

Výhody
nízka cena (zľava v desiatkach percent)

Nevýhody
výber z veľmi obmedzenej ponuky (zo zájazdov, ktoré sa nepodarilo predať)
nevhodnosť pre rodiny s deťmi, prípadne skupiny cestovateľov (u Last Minute zájazdov je väčšinou obmedzený počet miest)
často nutnosť platiť celú sumu zájazdu v hotovosti na pobočke cestovnej kancelárie alebo agentúry