Ako reklamovať zájazd

17.03.2011 00:53

V prípade, že poskytnuté služby nezodpovedajú obsahu platné cestovné zmluvy, má klient právo na reklamáciu a následnú kompenzáciu alebo odškodnenie. Nedostatky by mal reklamovať ihneď na mieste pobytu. Dobrá cestovka, by ich mala vyriešiť.
Ak nedostatky v poskytovaných službách neboli odstránené a vykompenzovali ku spokojnosti klienta priamo na mieste pobytu, mal by podať po návrate písomnú reklamáciu, najneskôr do 90 dní od konca zájazdu.
Reklamáciu posielajte doporučeným listom príslušnej cestovnej kancelárii alebo agentúre. Odporúčame, aby si klient nechal nedostatky potvrdiť na mieste delegátom cestovnej kancelárie. Nafotil je alebo zabezpečil svedectvo ostatných členov zájazdu a dôkazy priložil v kópii k reklamačnému listu.